Amersfoortse Filatelistenvereniging Aangesloten bij de Koninklijke Bond van Filatelistenverenigingen Opgericht 23 november 2004
Redactie: De redactie van het verenigingsblad verzorgt en stelt om de twee maanden het verenigingsblad samen en zorgt er voor dat er diverse artikelen worden geplaatst op postzegelgebied. Wilt u een speciaal onderwerp of wilt u ook een artikel over uw specifieke verzameling welke u met andere leden wilt delen, neem dan gerust contact op met de redactie. Alle middelen om hiervan een mooi artikel te maken zijn bij de redactie aanwezig. Wilt u een artikel laten plaatsen dan kunt u dit in diverse formaten toesturen per mail of brief. De formaten zijn: in Excel, in Word, of in PDF. Gewoon schrijven kan natuurlijk ook. Voor alles wat het verenigingsblad betreft kunt u contact opnemen met de redactie. Email: redactie@amfiver.nl
Aangesloten bij:
Aangesloten bij: