Amersfoortse Filatelistenvereniging Aangesloten bij de Koninklijke Bond van Filatelistenverenigingen Opgericht 23 november 2004
Lid worden van onze vereniging kan Mocht u geïnteresseerd zijn in onze vereniging, dan kunt u vrijblijvend één van onze bijeenkomsten bijwonen en indien u meer informatie wilt, dan kunt u er met één van onze bestuursleden contact opnemen. Het lidmaatschap kost € 42,00 per jaar en daarvoor krijgt men 5 x per jaar ons verenigingsblad en vanuit de aangesloten K.N.B.F, 11 keer per jaar het maandblad Filatelie. En natuurlijk niet te vergeten 10 maandelijkse verenigingsbijeenkomsten. Tevens kunt u gebruik maken van onze rondzending en nieuwtjesdienst. Ook kunt u bij onze ledenadministratie een aanvraag doen om lid te worden van onze vereniging. Hebben wij uw interesse gewekt, klik dan op de link om het aanmeldingsformulier te downloaden en meldt u aan.
Aangesloten bij:
Aangesloten bij: