Amersfoortse Filatelistenvereniging Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse bond van Filatelistenverenigingen
Welkom op de site van de Amersfoortse Filatelistenvereniging. Op deze site geven wij u een uitgebreid overzicht van de mogelijkheden die onze vereniging biedt. Het doorklikken naar de diverse links is op een duidelijke wijze kenbaar gemaakt. De Amersfoortse Filatelistenvereniging beoogt om op een breed vlak het verzamelen van postzegels te stimuleren en door de maandelijkse bijeenkomsten uw kennis over uw verzameling(en) uit te breiden. De Amersfoortse Filatelistenvereniging houdt 10 maal per jaar bijeenkomsten. Om de maand wordt het verenigingsblad toegestuurd waarin de veilingen van diverse landen van de ingeleverde postzegels en toebehoren tegen zeer redelijke prijzen worden aangeboden. Maandelijks worden er diverse artikelen in het maandblad opgenomen die voor ieder lid belangrijke informatie kan bevatten over hun verzameling. Indien er onderwerpen zijn die u graag op deze site opgenomen zou willen zien, neem dan contact op met de redactie. Op onze website kunt u op de hoogte blijven van de diverse ontwikkelingen binnen onze vereniging en wij hopen natuurlijk dat u deze site ook in de toekomst zult blijven bezoeken.