Amersfoortse Filatelistenvereniging Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse bond van Filatelistenverenigingen
Bestuur: Voorzitter: G.A. Montfrooij Tel: 033-4724131 email: ben.montfrooij@casema.nl Penningmeester: Mw. M. v.d. Weijden-vanDijk Tel: 033-4945343 email: marionvdweijden@gmail.com Ledenadministratie administratie@amfiver.nl rondzendverkeer Secretaris M.J.M. van Keulen-van der Eerden Tel: 033-4752253 email: 3816sx2@ziggo.nl Veilingadministratie: J.C. Kroon Tel: 033-4726646 email: jan.kroon@casema.nl tevens taxaties en advies Redactie Maandblad: M.C. Frigerio Tel: 033-4320610 email: m.frigerio@planet.nl Rondzendleider: G.J.M. Dorrestijn Tel: 033-4619162 email: dorrestijnvdkam@hetnet.nl intern Nieuwtjesdienst: G.J.M. Dorrestijn Tel: 033-4619162 email: dorrestijnvdkam@hetnet.nl 5-cent boeken Webmaster M.C. Frigerio Tel: 033-4320610 email: m.frigerio@planet.nl