Amersfoortse Filatelistenvereniging Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse bond van Filatelistenverenigingen
De verenigingsbijeenkomsten voor 2018 zijn : Maandag 22 januari Juli en Augustus geen bijeenkomsten Maandag 26 februari Maandag 24 september Maandag 19 maart Maandag 22 oktober Maandag 23 april Maandag 26 november (St. Nicolaasavond) Maandag 28 mei Maandag 17 december Maandag 25 juni De ledenbijeenkomsten zijn in De Bron op het Vogelplein 3 en beginnen om 19.00 uur in de grote zaal. De agenda ziet er over het algemeen als volgt uit. 1. Opening door de voorzitter 2. Mededelingen 3. Rondvraag 4. Postzegel veiling 5. Pauze ( verkoop bingokaarten ) 6. Bingo 7. Aanwezigheidsprijzen 8. Restantenveiling 9. Sluiting In Maart houden wij onze jaarlijkse algemene Jaarvergadering.