Amersfoortse Filatelistenvereniging Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse bond van Filatelistenverenigingen
De verenigingsbijeenkomsten voor 2020 zijn : Maandag 27 januari Juli en Augustus geen bijeenkomsten Maandag 24 februari Maandag 28 september Maandag 23 maart Maandag 26 oktober Maandag 20 april Maandag 23 november Sinterklaas Maandag 18 mei Maandag 21 december Maandag 22 juni De ledenbijeenkomsten zijn in De Bron op het Vogelplein 3 te Amersfoort en beginnen om 19.00 uur in de grote zaal. De agenda ziet er over het algemeen als volgt uit. 1. Opening door de voorzitter 2. Mededelingen 3. Rondvraag 4. Postzegel veiling 5. Pauze ( verkoop bingokaarten ) 6. Bingo 7. Aanwezigheidsprijzen 8. Restantenveiling 9. Sluiting Op 23 maart 1020 houden wij onze jaarlijkse algemene Jaarvergadering.