Amersfoortse Filatelistenvereniging Aangesloten bij de Koninklijke Bond van Filatelistenverenigingen Opgericht 23 november 2004
Agenda De verenigingsbijeenkomsten voor 2024 zijn : Maandag 22 januari Juli en Augustus geen bijeenkomsten Maandag 26 februari Maandag 23 september Maandag 18 maart (ledenvergadering) Maandag 28 oktober Maandag 22 april Maandag 25 november Sinterklaasavond Maandag 27 mei Maandag 16 december 3e maandag Maandag 24 juni De ledenbijeenkomsten zijn in De Bron op het Vogelplein 3 te Amersfoort en beginnen om 19.00 uur in de grote zaal. De agenda ziet er over het algemeen als volgt uit. 1. Opening door de voorzitter 2. Mededelingen 3. Rondvraag 4. Postzegel veiling 5. Pauze ( verkoop bingokaarten ) 6. Bingo 7. Aanwezigheidsprijzen 8. Restantenveiling 9. Sluiting In maart 2024 houden wij onze jaarlijkse algemene Jaarvergadering.
Aangesloten bij:
Aangesloten bij: