Amersfoortse Filatelistenvereniging Aangesloten bij de Koninklijke Bond van Filatelistenverenigingen Opgericht 23 november 2004
Agenda De verenigingsbijeenkomsten voor 2023 zijn : Maandag 23 januari Juli en Augustus geen bijeenkomsten Maandag 27 februari Maandag 25 september Maandag 27 maart Maandag 23 oktober Maandag 24 april Maandag 27 november Sinterklaas Maandag 22 mei Maandag 18 december 3e maandag Maandag 26 juni De ledenbijeenkomsten zijn in De Bron op het Vogelplein 3 te Amersfoort en beginnen om 19.00 uur in de grote zaal. De agenda ziet er over het algemeen als volgt uit. 1. Opening door de voorzitter 2. Mededelingen 3. Rondvraag 4. Postzegel veiling 5. Pauze ( verkoop bingokaarten ) 6. Bingo 7. Aanwezigheidsprijzen 8. Restantenveiling 9. Sluiting In maart 2023 houden wij onze jaarlijkse algemene Jaarvergadering.
Aangesloten bij: