Amersfoortse Filatelistenvereniging Aangesloten bij de Koninklijke Bond van Filatelistenverenigingen Opgericht 23 november 2004
Welkom op de site van de Amersfoortse Filatelisten Vereniging. Op deze site geven wij u een uitgebreid overzicht van de mogelijkheden die onze vereniging biedt. Het doorklikken naar de diverse links is op een duidelijke wijze kenbaar gemaakt. De Amersfoortse Filatelisten Vereniging beoogt om op een breed vlak het verzamelen van postzegels te stimuleren en door de maandelijkse bijeenkomsten uw kennis over uw verzameling(en) uit te breiden. De Amersfoortse Filatelisten Vereniging houdt 10 maal per jaar bijeenkomsten. Om de maand wordt het verenigingsblad toegestuurd waarin de veilingen van diverse landen van de ingeleverde postzegels en toebehoren tegen zeer redelijke prijzen worden aangeboden. Maandelijks worden er diverse artikelen in het maandblad opgenomen die voor ieder lid belangrijke informatie kan bevatten over hun verzameling. Indien er onderwerpen zijn die u graag op deze site opgenomen zou willen zien, neem dan contact op met de redactie. Op onze website kunt u op de hoogte blijven van de diverse ontwikkelingen binnen onze vereniging en wij hopen natuurlijk dat u deze site ook in de toekomst zult blijven bezoeken.
Beurzen De Amersfoortse Filatelisten Vereniging organiseert in samenwerking met Postzegelveiling J.J. de Bruin een post zegel-, munten- en ansichtkaartenbeurs. Voor data zie www.amfiver.nl. Inlichtingen: G.A. Montfrooij, Telefoon: 033-4724131
Rondzending De vereniging neemt deel aan de landelijk georganiseerde rondzending. Allerlei zegels, gebruikt en/of postfris, landen, motief of thema, komen voorbij en zijn voor redelijke prijzen uit te nemen.Ook kunt u zelf rondzendboekjes maken met uw dubbele zegels. Inlichtingen: K. de Graaf, Telefoon: 033-4752046
Grabbelton U kunt uw dubbele zegels ook gratis aanbieden aan uw medeleden via de Grabbelton, een binnen de vereniging functionerend ruilsysteem. Inlichtingen: P. Jonkman, Telefoon: 033-4652834
Aangesloten bij:
Aangesloten bij: