Amersfoortse Filatelistenvereniging Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse bond van Filatelistenverenigingen
Vereniging: De Amersfoortse Filatelisten Vereniging is opgericht op 23 november 2004 en ontstaan uit de fusie van twee verenigingen, de Philatelistenvereniging Amersfoort, opgericht 29 december 1939 en de Amersfoortse Postzegelclub “De Kei” opgericht 13 oktober 1969. Om het 70e jarig bestaan te vieren, werd een speciale postzegel uitgegeven. De doelstelling van onze vereniging is het bevorderen van de kennis op het gebied van de filatelie en bevorderen van het verzamelen van postzegels en andere filatelistische objecten. De Amersfoortse Filatelisten Vereniging stimuleert de jeugd kennis te nemen van de filatelie en helpt bij het opzetten van een beginnende verzameling. De Amersfoortse Filatelisten Vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond van Filetalistenverenigingen. Het maandblad "Filatelie" wordt kosteloos bij u thuis bezorgd. Voorts geeft de Amersfoortse Filatelistenvereniging 5 maal per jaar een verenigingsblad uit met interessante artikelen en informatie over de maandelijkse postzegelveiling. Onze vereniging organiseert voor de leden diverse activiteiten, zoals rondzendverkeer, veilingen, dialezingen, nieuwtjes diensten enz. Ook is het mogelijk dat de vereniging door deskundige leden uw verzameling(ingen) kosteloos taxeerd. Hiervoor kunt u contact opnemen met de redactie. Daarnaast hebben wij elke 4e maandag van de maand een bijeenkomst met uitzondering van de maanden juli en augustus.