Amersfoortse Filatelistenvereniging Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse bond van Filatelistenverenigingen
Bestuur: Voorzitter: G.A. Montfrooij Tel: 033-4724131 email: voorzitter@amfiver.nl Penningmeester: Mw. M. v.d. Weijden-vanDijk Tel: 033-4945343 email: administratie@amfiver.nl Ledenadministratie en rondzendverkeer Secretaris M.J.M. van Keulen- Tel: 033-4752253 email: secretaris@amfiver.nl van der Eerden Rondzendleider extern: K. de Graaf Tel: 033-4752046 email: rondzendleiderextern@amfiver.nl Veilingadministratie: J.C. Kroon Tel: 033-4726646 email: veilingmeester@amfiver.nl tevens taxaties en advies Redactie Maandblad: M.C. Frigerio Tel: 033-4320610 email: redactie@amfiver.nl en webmaster Rondzendleider intern: G.J.M. Dorrestijn Tel: 033-4619162 email: rondzendleiderintern@amfiver.nl Nieuwtjesdienst: