Amersfoortse Filatelistenvereniging Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse bond van Filatelistenverenigingen
De verenigingsbijeenkomsten voor 2022 zijn : Maandag 24 januari Juli en Augustus geen bijeenkomsten Maandag 28 februari Maandag 26 september Maandag 28 maart Maandag 24 oktober Maandag 25 april Maandag 28 november Sinterklaas Maandag 23 mei Maandag 19 december Maandag 27 juni De ledenbijeenkomsten zijn in De Bron op het Vogelplein 3 te Amersfoort en beginnen om 19.00 uur in de grote zaal. De agenda ziet er over het algemeen als volgt uit. 1. Opening door de voorzitter 2. Mededelingen 3. Rondvraag 4. Postzegel veiling 5. Pauze ( verkoop bingokaarten ) 6. Bingo 7. Aanwezigheidsprijzen 8. Restantenveiling 9. Sluiting Op 23 maart 2020 houden wij onze jaarlijkse algemene Jaarvergadering.